Hírek

  Július 11-én egy szakmai délelőttnek adott otthont a Gyöngyösmelléki Közösségi ház,ahola Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Kadarkúti Kist...
FOTÓPÁLYÁZAT   Kedves Gyerekek!   A Levendula Közösségi Ház folytatja a „Járjatok nyitott szemmel” fotópályázatát, melynek kö...
M E G H Í V Ó   Szeretettel várunk 2014. február 22-én (szombaton) 10.30 órától a Közösségi Házba egy fergeteges mulatságra!       Itt a...
  Februárban mi ismét farsangolunk, a jelmezeinkbe újra belebújunk.   Várunk Téged is, ki ne hagyd, gyere el, hogy jól mulass!   Beöltözhet kicsi és nagy, a nagymam...
FARSANG!!!   Szeretettel várunk minden gyermeket és szüleit a 2014. február 22-én 10 órakor tartandó farsangi jelmezversenyes és vetélkedős programunkra a Gyerekházba.  
2013.10.12.: Gyöngyösmellék Közösségi Ház megnyitója. Köszöntőt mondott Gyöngyösmellék polgármester asszonya, Festő Éva házvezető, Kurják J...
2013.10.05.: Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház megnyitója. Köszöntőt mondott Peti Géza Patapoklosi polgármestere, Kasza Vivien házvezető, dr. Torma Lászlóné régiós...
2013.07.27, szombat Roadshow, Merenye 2013.08.10, szombat Roadshow, Teklafalu 2013.08.19, hétfő Roadshow, Dencsháza 2013.09.14, szombat Roadshow, Nagypeterd 2013.10.20, vasárnap Roadshow, Magyarlukafa (?)
A második Roadshow-ra 2013. július 6.-án került sor.  Minden érdeklődő nagy izgalommal várta a következő roadshow-t, mivel az első nagyon jól sikerült. A programunk "szokás...
Az első GYEB ülésre 2013. február 13.-án került sor.  Az első ülésen a Szigetvári Kistérség Gyerekesély Programjának GYEB működési szabályzat...
A rendszeresen működő szolgáltatásaink ebben a hónapban picit háttérbe szorultak. -       Kézműves foglalkozás- mely kéthetente biztosít közö...
Április a Közösségi Házban az újraébredés időszaka volt. A hónap három fontosabb elem köré összpontosult. A Közösségi Ház mintakertjé...
Március hó a Közösségi Házban a tavasz- , valamint a húsvétvárás időszaka volt. A már működő szolgáltatásaink jó részét e hó...
A januárban megkezdett lendülettel dolgozunk továbbra is. Munkánkhoz folyamatos plusz erőt biztosít a településen élő szolgáltatásainkat igénybe vevő családjaink...
A december havi nyüzsgést - egy rövid , s szinte „eseménytelen” időszak követte január elején. Január első szombatján „mogyorózásra” invitáltuk a...
Mozsgó- Alsószőlőhegyen Közösségi Házunk 2012. augusztus 1-jén kezdte meg működését a Gyerekesély Programon belül. A közösségi ház legfontosabb...
2012. augusztus 1-ével indult a Gyerekesély Program. Ideiglenes helyen megkezdtük meg a munkálatokat a Patapoklosi Polgármester Úr, Peti Géza korlátlan segítségével. Az...
Májusban végre birtokba vehetjük a felújított közösségi házunkat. Ezt tekintjük a helyi program „bázisának”, amelyre igyekszünk ráépí...
2013 május 25-én megrendezésre került a Gyerekesély Program roadshow-ja a Szigetvári Várban   Az idő kegyes volt a rendezvényünkhöz, így napsütéses reggelen...
Roadshow 2013 május 25-én megrendezésre kerül a Gyerekesély Program első roadshow-ja. Programok: 9 órától regisztráció ajándék fánkkal 10 órát...
  Hivatalosan is megkezdődött a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 „Szigetvári Kistérség...

Programok

2014-09-20 - 2014-12-19
  Szeptember hónapban az iskolakezdés adott aktualitást a varró-műhely foglalkozásának, tornazsákot készítettünk a nagyobb testvérek részére. A kertü...
  Május hónapban a Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekházzal mentünk Sas-rétre kiránduni. Nagy sikere volt a kisvasútak és a közös főzésnek.Jelentős közösség...

A program bemutatása

A Szigetvári Kistérség Gyerekesély Programja a Szigetvári Kistérség 46 településének hátrányos helyzetű gyermekeinek és családjainak a felzárkózását tűzi ki célul. Az egyes elemek szerves összekapcsolása, a szakmai humán infrastruktúra összehangolása elengedhetetlen feltétel a célitűzések megvalósításához a térség szociális helyzetének pozitív elmozdulásához.A projekt fő eleme a Biztos Kezdet és a Közösségi házak létrehozása és működtetése a mikrotérségekben, melynek hosszú távú célja a hátrányos helyzetű családok és gyermekeik jövőbeni felkészültségének javítása, a hátrányos helyzetből fakadó hátrányok mérséklése és a kirekesztődés megelőzése. A rövidtávú cél egyezik a biztos kezdet program stratégiai pontjaival, úgymint a veleszületett képességek optimumának elérése, a családok megnyerése saját erőforrásaik mobilizálására, a helyi közösségek kiépítése, a megtartó erő kiaknázása az egyén számára.

Négy mikrotérségben létesültek házak: Patapoklosiban, Gyöngyösmelléken, Mozsgón, Mozsgó- Alsószőlőhegyen. Mindhárom településen mindkét szolgáltatás hozzáférhető.

Amíg a közösségi házak a mikrotérségek teljes lakosságának kívánnak szolgáltatni, addig a biztos kezdet gyermekházak speciálisan a 0 és 5 éves korosztályra és szüleikre fókuszál a célcsoport prioritásával.

 

Az egész projektre kiható modul a Gyermekesély Bizottság megalakítsa. Kistérségi szinten jeleníti meg a gyermekesély kormányzati céljait. Kistérségre vonatkoztatva dolgozza ki a 3 éves cselekvési tervet és a 10 éves gyerekesély stratégiát. Összekötő kapocs, ami a kistérség szakmaközi hálózatának egyik szegmense, amely közvetíti a helyi döntéshozók felé.

Komplex egészségügyi szűrést megvalósító modulban a mikrotérségekben élő elsősorban egészségügy rendszerén kívül rekedt lakosság szűrése a cél. Eljutni a családokhoz, egyénekhez mobil orvosi szűrőbusz segítésével és eljuttatni őket a megfelelő szakorvosi ellátáshoz, a felmerült problémák nyomon követése ez által javítva a lakosság egészségügyi státuszát.

A pályázat a térség közoktatási intézményeinek 5 fő szociális munkást biztosít, akik az oktatási intézményekkel együttműködve „külső” iskolai szociális munka és ökológiai modell elemeit ötvözve, részesei a szociális hálónak, amit a projekt összefonódó elemei és a térség szakemberi működtetnek. A modul célja a jelzőrendszer hatékonyabbá tétele a problémákra való gyors helyben történő reagálás, végső soron a prevenció.

A projekt szakmai támogatással segíti a mikrotérségekben létrehozásra kerülő szövetkezetek kialakítását, működtetését.

Mindezeknek alapfeltétele a szakmaközi együttműködés, a célcsoport alapellátásokhoz, speciális szolgáltatásokhoz való hozzásegítése, a hátrányos helyzet újratermelésének megtörése. Ennek érdekében kerülnek megvalósításra a projekt elemei, tematikus szakmaközi műhelyek, szabadidős programok, rendezvények, nyári táborok létrehozása.